قوانین و مقررات

وب سایت tgdiet.ir تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیتی خارج از حیطه تخصصی رژیم های لاغری ، چاقی و درمانی و همچنین برنامه های غذایی و امور مرتبط نخواهد داشت .

همچنین در فرم های درخواست شده که برای انواع رژیم های غذایی اصول پژشکی و تخصصی رعایت گردیده و هیچ مسئولیتی در قبال اشتباه تکمیل کردن فرم های ارائه شده توسط کاربر را نخواهد داشت .
لذا از کاربران تقاضا می شود در تکمیل فرم های ارائه شده کمال دقت و اطمینان فرم های شخصی خود را تکمیل نمایند .