حریم خصوصی

حریم خصوصی :
وب‌سایت TGDIET.IR با احترام به کاربران خود و تعهد به  قوانین جرایم رایانه‌ای این آرامش خاطر را به کاربران خود می دهد که از اطلاعات شخصی و عمومی کاربران خود حفاظت کرده و به هیچ عنوان در اختیار سایت ها و شرکت های تبلیغاتی نمی گذارد.
تعریف کاربر TGDIET: 
کاربر TGDIET به اشخاصی که در وب سایت TGDIET.IR ثبت نام نموده اند گفته می شود .